En aquests apartat explicarem tot el tema del mon del futbol classificació, competicións i fitxatges entre altres coses.